Com treballem

Oferim una atenció personalitzada, preservant la privacitat de les persones,  en un espai agradable i amb suficient flexibilitat i adaptació en els horaris. Aquesta  atenció personalitzada facilita plantejar un tipus  d’ exploració específica segons les necessitats de cada pacient.

El procés comença amb una primera entrevista d’ acollida que ens permet recollir la informació necessària per a fer una valoració inicial de la situació i de com encarar-la. El següent pas és l’avaluació diagnòstica, que en funció del motiu de consulta, l’edat i la situació del pacient es realitza mitjançant eines diferents:

  • Entrevistes d’exploració.
  • Tests psicomètrics.
  • Tests projectius.
  • Sessió de joc diagnòstic.

Amb la informació obtinguda es defineix la orientació diagnòstica i comença el procés d’intervenció.

 

Intervenció individual

La psicoteràpia en adolescents i adults és un espai on poder parlar de les pròpies vivències, pensaments, sentiments, fantasies, emocions, desitjos, pors i experiències que ens passen i ens han passat. De redescobrir-les, comprendre-les, elaborar-les o abandonar-les, segons convingui en cada cas, amb l’acompanyament del terapeuta.

L’experiència de realitzar una psicoteràpia és singular i única, i ens dóna un espai on som escoltats i ens escoltem a nosaltres mateixos. Ens permet conduir la resolució dels conflictes de manera eficaç a partir de la interrelació entre terapeuta i pacient.

En definitiva, el treball psicoterapèutic genera un canvi de posició en la vida, en les decisions a prendre i alleugereix el patiment. Ens ajuda a ser més lliures i a poder mantenir un equilibri que permeti afrontar el present i el futur amb mes tranquil·litat i fortalesa.

 

D’altra banda, la psicoteràpia infantil té una condició particular. El nen, sovint, no té una maduresa cognitiva ni de llenguatge suficient per poder expressar en paraules les seves experiències, sentiments o pensaments, i molts cops ni tan sols és conscient del que li passa. Per tot això necessitem recursos i tècniques que articulen el procés terapèutic adaptats al nen, a les seves característiques personals i al seu moment evolutiu.

És a través del joc, del dibuix, de relatar històries i  d’altres expressions plàstiques que el nen construeix les representacions simbòliques del món que l’envolta i el que això li genera (les seves fantasies, ansietats, desitjos, pors, frustracions, etc.). El nen interactua amb la realitat a través del joc, compleix una funció d’expressió, de comprensió, d’autoconeixement i alleugereix els conflictes i pors latents. Aquestes tècniques permeten interactuar amb el nen, s’estableix un vehicle de comunicació que permet al terapeuta  detectar i comprendre el seu món intern.

Considerem el joc des de dos perspectives :

  • Expressió de la forma en com s’està organitzant la personalitat en aquell moment concret.
  • Com a activitat psíquica en si mateixa estructurant de futures organitzacions  (pensament, emocions…)

El terapeuta dóna sentit, posa paraules i condueix al nen alleujant el seu patiment. Facilita la integració personal, la maduració emocional i ajuda en la resolució dels conflictes.

 

Família i parella

Realitzem entrevistes de seguiment, orientació i sensibilització. Després de fer la valoració diagnòstica, la nostra intervenció és pot concretar en una sèrie de visites periòdiques centrades en diferents aspectes per incidir en la comprensió i resolució del problema:

  • Assessorament pedagògic i educatiu.
  • Assessorament emocional en la interrelació pares-fills i en la relació de parella.
  • Seguiment de la evolució un cop el tractament ha finalitzat.