Serveis

Nens

 nens

 

Oferim informació, assessorament, suport, diagnòstic i tractament a nens i les seves famílies.

 • Ansietat en la infància: pors, fòbies, ansietat de separació, crisis de pànic i angoixa i trastorn obsessiu compulsiu.
 • Depressió.
 • Dèficit d’Atenció amb/sense hiperactivitat (TDA/TDAH).
 • Problemes de Caràcter i Personalitat: impulsivitat, agressivitat, gelosia, introversió.
 • Problemàtiques escolars.
 • Problemàtiques derivades de la mala gestió de les xarxes socials i internet (TIC).
 • Atenció a la problemàtica derivada dels diferents models familiars: tradicional, monoparentals, homoparentals, famílies amb fills adoptats i acollits…

 

Els nens es troben en constant evolució i tots sabem la importància del desenvolupament en els primers anys de vida. La relació d’afecte amb els pares, germans, escola, i l’impacte d’aquestes primeres experiències de vida i vinculació tenen una gran influència en les posteriors actituds envers els aprenentatges i les relacions socials.

La confluència dels factors genètics amb la potent influència d’aquestes primeres experiències emocionals i de tots els aprenentatges que el nen va adquirint durant la infància va donant forma a la persona que serà, amb les seves peculiaritats i trets més característics. Si en un moment d’aquesta evolució ens alertem que alguna cosa no va bé, cal  intervenir àgilment i no esperar  a que la situació s’agreugi. A part d’evitar la cronificació de la situació, el marge d’intervenció és molt més ampli durant els primers anys de vida, quan la plasticitat cerebral es troba en el seu punt àlgid.

 

Adolescents

 joves

 

Oferim informació, assessorament, suport, diagnòstic i tractament a adolescents , joves i les seves famílies.

 • Ansietat: fòbies, pors, estres, angoixa i trastorn obsessiu compulsiu (TOC).
 • Depressió.
 • Dèficit d’Atenció amb/sense hiperactivitat (TDA/TDAH).
 • Problemes de Caràcter i Personalitat : impulsivitat, agressivitat, baixa autoestima, introversió.
 • Relacions familiars difícils.
 • Problemàtiques de les relacions i eleccions d’amor i sexuals.
 • Problemàtiques derivades de la mala gestió de les xarxes socials i internet (TIC).
 • Processos de decisió acadèmica i d’estudis.
 • Atenció a la problemàtica derivada dels diferents models familiars: tradicional, monoparentals, homoparentals, famílies amb fills adoptats i acollits…

 

L’ adolescència és un passatge, una etapa de trànsit cap al món dels adults. La persona arriba a l’adolescència amb tot el camí recorregut de la infantesa i té lloc un procés de consolidació i revisió de les experiències relacionals que s’han donat durant la infància.

És un moment de grans canvis, i per tant, de crisi en alguns aspectes. És un procés d’elaboració de la pèrdua de la infantesa i a la vegada d’adquisició i evolució. És en aquesta època que es produeixen els últims i més marcats canvis biològics: apareixen els caràcters sexuals secundaris i la maduració neuroendocrina. Els pares ja no són l’únic referent pels fills i els amics i altres adults esdevenen altres models referencials, donant pas al distanciament, al qüestionament i a vegades a l’enfrontament i fractura de les relacions parentals. És moment de redefinir les relacions.

El progrés cap a la independència comporta una contínua presa de decisions: els estudis, la feina, les ideologies, les relacions amb els altres, etc. Aquest procés és un moment evolutiu natural i necessari però de risc pels moviments i implicacions que té.

 

Joves i adults

Joves i adults

Oferim informació, assessorament, suport, diagnòstic i tractament psicològic a adults i parelles.

 • Ansietat : fòbies, pors, trastorn obsessiu compulsiu TOC, insatisfacció, angoixa.
 • Depressió.
 • Processos de pèrdua i dol.
 • Problemes de caràcter i personalitat: inhibició, impulsivitat, baixa autoestima, gelosia, crisi vital
 • Dificultats en la relacions i eleccions d’amor i sexuals.
 • Psicosomàtica:  dermatitis, cefalees, dolor crònic…
 • Dificultats de comunicació i/o inadaptació relacional , familiar i de parella.
 • Dificultats en l’exercici de la professió. Estrès.
 • Atenció a la problemàtica derivada dels diferents models familiars : tradicional, monoparentals, homoparentals, famílies amb fills adoptats i acollits…

 

Quan una persona decideix consultar a un psicòleg el motiu acostuma a ésser sempre el patiment, psíquic o físic. Patiment que es pot manifestar a través del símptoma. I per molt que l’intenti resoldre un mateix, amb l’ajut de persones properes, aquest patiment no desapareix, no canvia.

Tanmateix donar el pas de consultar comporta un reconeixement de que alguna cosa està travada, sense possibilitat de continuar avançant. I que té efectes clars: impossibilitat de decidir, d’assumir responsabilitats, de gaudir de les petites coses o grans que el dia a dia ens ofereix.

Millora personal

avançar
 •  Oferim intervenció individual per a persones que sense presentar simptomatologia clínica vulguin millorar i reflexionar sobre certs aspectes de la seva vida.
 • Espai d’assessorament adreçat als professionals del camp de la salut i la docència: psicòlegs, mestres, professors, metges, treballadors socials, infermers…  Pensat per a donar resposta a les necessitats de la pràctica professional diària.
 • Psicoteràpia individual orientada a estudiants i/o llicenciats en psicologia per tal d’afavorir la bona pràctica professional, a la vegada que es complementa la formació rebuda durant els anys d’estudi, i tot això gaudint de preus especials.
 • Assessorament acadèmic en la decisió dels estudis post educació obligatòria.
 • Suport a professionals d’altres sectors laborals: Es evident que la majoria de les persones es dedica  a  treballar una gran part del seu  temps, i aquestes  vivències  comporten una alta implicació dels aspectes personals en el dia a dia laboral. L’actual  conjuntura empresarial i social  sovint provoca situacions d’incertesa i canvis importants. Aquest espai de suport individual està pensat per poder reflexionar i gestionar amb distància i efectivitat les situacions del dia a dia, les relacions amb  companys i caps, la motivació en front del desgast, la projecció i la presa de  decisions.

 

T’ajudem a trobar  el punt d’equilibri entre les capacitats, l’experiència i els coneixements i la gestió de les emocions. Optimitzar el rendiment laboral i a l’hora poder sostenir-ho en el temps i seguir avançant  íntegrament com a subjecte.