Author: Carme Guillén Sangrá

Efectes psicològics dels camps de refugiats en els infants sirians

Arrel de la demanada de la ràdio de la Universitat Pompeu Fabra sobre les repercussions psicològiques que tenen els infants sirians que han estat en camps de refugiats i de la taula rodona que hem organitzat el grup del COPC Psicoanàlisi i Societat, m’he trobat fent les següents reflexions al voltant d’aquesta experiència tan colpidora.

Normalment quan els nens arriben a un camp de refugiats, ells i les seves famílies han viscut situacions extremes. Els que arriben amb la família estan amb uns pares amb por, angoixats, tristos, desesperats, que centren els esforços en lluitar per l’alimentació i l’allotjament. Els pares senten que no poden protegir els seus fills tampoc en el camp de refugiats. Estan  amb un grup de persones que està al límit, fora d’un marc de convivència on puguin sentir empara de la llei o una contenció. Aquest pares poc poden sostenir i acompanyar als infants en els seus propis processos de dol, en els que està molt present la por i l’angoixa.

Tot això empitjora quan els nens arriben sols, sent especialment vulnerables a convertint-se en víctimes d’abusos sexuals, d’apallissaments o de xarxes de traficants.

El que han viscut els marcaran per tota la vida però no a tots de la mateixa manera. Dependrà de les condicions del camp, de les experiències traumàtiques que han tingut els infants fins arribar al camp, del propi nen i de les seves famílies.

 

Efectes psicològics

En funció de  l’extrem de les experiències, de fins quin punt han estat sostingudes en el temps, de la diversitat d’aquestes experiències traumàtiques que es van sumant, de la incertesa en no saber on aniran i quan de temps estaran en el camp, els seus efectes psicològics i físics poden ser mes o menys devastadors.

Apareixen desajustos emocionals que alteren la seva salut mental i desajustos de les capacitats cognitives que els dificulta el poder aprendre. Aquests desajustos poden arribar a trastorns i patologies diverses.

Sentiments intensos de por, angoixa, pèrdua (de familiars, de la casa, dels amics…) soledat, buidor i incertesa que es cronifiquen i perpetuen en el temps. A això li hem d’afegir que quan arriben als països “d’acollida” és possible que també es trobin amb una cultura (idioma, costums…) molt diferent a la seva que encara accentua més el sentiment de desarrelat, on sorgeixen conflictes d’identitat.

Desajustos que tenen a veure moltes vegades amb el que anomenem estrès post-traumàtic: repetició dels records de l’experiència, mal sons, reaccions desproporcionadament devant de situacions que evoquen als fets traumàtics… També pot provocar somatitzacions, dificultats cognitives com l’inhibició i el bloqueig provocant dificultats per aprendre. Un informe de Save the Children (Michaela Ranieri) ens explica com la majoria de nens en un camp de refugiats té mals sons i molts es fan pipí a la nit.

 

Que podríem fer per pal·liar aquests efectes ?

 Millorar les condicions als camps:

 

Campaments que puguin rebre als refugiats atenent les seves necessitats no solament nutritives i d’allotjament sinó també psicològiques, sanitàries i d’educació. 

 1. Garantir l’ allotjament i l’alimentació de manera digna, per que els pares puguin sostenir millor al fills.
 2. Espai diferenciat més o menys segur perquè els nens puguin jugar i relacionar-se entre ells.
 3. Atenció també a nivell sanitari.
 4. La seguretat en el propi camp, els nens estan exposats a abusos sexuals, a pallisses, a ser víctima dels traficants…
 5. Hi ha nens que acaben passant anys en els camps, l’educació també hauria de ser-hi present.
 6. Donar resposta a la incertesa que suposa no saber on aniran ni quan marxaran. Quan abans recuperin l’estabilitat menys efectes tindran.

 

Quan arriben als països d’acollida, cal estar preparats per atendre les seves necessitats també emocionals i ajudar-los a anar elaborant les experiències extremes i traumàtiques que han viscut.

Segons l’Agència de l’ONU per als refugiats un 51% dels 9,5 milions de refugiats són menors. 4  de cada 10 refugiats son menors d’ 11 anys i 1/3 de la població refugiada és monoparental.

 També volem dir que hi ha ONGs i voluntariat que intenten pal·liar l’estada en aquests camps, com per exemple el Projecte Betmanna impulsat per la psicòloga Elisa Marvena Sanz que organitza tallers perquè els nens puguin donar sortida a les seves experiències a través del dibuix, el teatre i la fotografia en camps de refugiats de nens Sirians.

 Com menys trencats ens arribi un nen, menys risc de desequilibris en la seva salut mental.

 

Article escrit per Carme Guillén

Ressenya de la pel·lícula “Inside Out” (Del Revés)

PEL·LICULA :  INSIDE OUT (Del Revés)

Any d’estrena: 2015

Director : Pete Docter, Ronaldo Del Carmen

 

De la mà d’una nena d’onze anys… Les emocions al poder!

Inside Out és l’última pel·lícula d’animació 3D produïda per Pixar que, d’una manera molt planera, mostra la importància de les emocions en la nostra vida i com aquestes ens configuren i són determinants per la nostra felicitat i salut mental.

És molt interessant com el director Pete Docter  tracta la memòria i els records. A la pel·lícula, els records dels fets essencials  constitueixen les illes que fan de base per a construir la personalitat i actuen de punts d’ancoratge en la nostra vida/realitat. Una memòria que pot ser inconscient (“els esvalotadors i les grans pors” com es diu a la pel·lícula).

A mesura que anem creixent i tenim noves experiències i nous interessos i motivacions, tenim més punts d’anclatge: la família, els amics, la feina, la diversió… Així, si ens falla un encara ens en queden d’altres per recolzar-nos-hi. En referència a aquest tema, en el seu moment Freud va anomenar tres aspectes com a fonamentals per ser feliç: estimar, treballar i divertir-se.

 

La pel·lícula parla de la teoria del vincle, de com les primeres experiències vinculars són determinants en la constitució de la nostra personalitat. Si perdem els records essencials (primeres experiències de vinculació) el món intern (les illes) s’ensorra. Què gràfic i encertat! Si ens quedem sense records essencials és bàsic fer-ne de nous, això és reparador . Poder rehistoritzar-nos. Què important en les adopcions!

 

Pete Docter anomena com a emocions primeres i bàsiques la alegria, la tristesa, el fàstic i la ira. Totes les emocions tenen la seva funció, essencials per a la autoprotecció i supervivència de l’individu i totalment normals. Molt ben descrites i divertides. S’atura especialment en la tristesa, en com li costa a la Riley expressar-la.

No es permet posar-se trista, de fet, l’alegria no li deixa. Al llarg de la pel·lícula, aquesta intenta tapar els conflictes, no permet afrontar situacions de frustració, patiment, angoixa… La Riley està actuant el desig dels pares: quan neix, el pare ja l’anomena “paquetet d’alegria”. Com en són d’importants les expectatives, desitjos i fantasies que els pares depositen en nosaltres… Abans de néixer i tot.

Poder expressar la tristesa, posar-li paraules permet simbolitzar, poder compartir el dolor, poder sentir el consol, elaborar el dol i no quedar-se travat. No donar-li mes voltes, poder avançar.

 

Tot i que el director sembla que vol mostrar la funció positiva de la tristesa, també cal assenyalar que li dóna uns atributs físics que no ajuden en el trencament amb els estereotips com ara ser grassoneta, baixeta i amb ulleres, mentre que l’alegria (que pot portar a la mania) es representa alta, esvelta i femenina.

 

Hi ha molts esquetxos i molt bons a la pel·lícula però no volem anticipar-nos.

Es parla de com i quins records es perden o es mantenen, del tren del pensament per on viatgen les emocions, de les fantasies i les seves funcions, dels somnis i com es construeixen i del pensament abstracte. Només en comentem un de sutil en relació als fets i les opinions que se us pot passar per alt, en el que els fets reals es barregen amb les opinions. Com poden ser de canviants! Nosaltres mateixos canviem la percepció d’un mateix fet amb els anys i ens provoca emocions diferents.

En definitiva, molt recomanable per a totes les edats, una oportunitat familiar que no heu de deixar passar. I a més, en versió original els ajudarà amb l’anglès!

Aprofiteu  per compartir les diferents reflexions amb els vostres fills!

 

Article escrit per Carme Guillén

 

 

 

 

 

 

 

La adolescencia y las TIC

shutterstock_154023806

 

La adolescencia es un momento evolutivo de incertidumbre en el que queda un vacío en el lugar del “Otro” que hasta entonces lo ocupaban los padres. Esta descalificación-separación de los padres es un momento estructurante de oportunidad para reelaborar conflictos y reconducirlos, pero deja al adolescente expuesto a ciertos riesgos. Es un momento en el que aparecen grandes debates y controversias: la amistad, la solidaridad, la justicia, la economía… Activadores y motivadores del presente y del futuro del adolescente. Y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) articulándose entre todos estos grandes temas.

Hemos de aprovechar este momento para debatir, discutir, exponer argumentos, repetirlos, ellos los necesitan para construir sus propias opiniones y poderlas defender y repetir ante sus iguales y ante situaciones en las que ya no estaremos (las drogas, el alcohol, el delinquir, el sexo, etc.), pues es momento de descubrir, experimentar y  transgredir.

No debemos olvidar poner límites, necesitan poder cuestionarlos y transgredirlos. Dicha transgresión tiene que ver con autoafirmarse, adquirir la propia identidad en separación/diferenciación de los padres. A la vez, en momentos, también poder ser flexibles, escuchar, llegar a acuerdos. Aunque no lo parezca, les importa mucho qué piensan sus padres de ellos. No hay que menospreciar sus opiniones aunque nos parezcan un sin sentido, es fundamental el respeto.

Su replanteo de valores, la mirada del niño hacia fuera, la reedición de conflictos que habían quedado mas o menos latentes y que ahora van a surgir con mayor fuerza también les sitúa en un momento de mayor fragilidad. Tres aspectos clave de esta etapa evolutiva son:

 • Se trata de un momento de inhibiciones y/o acting-out (actuar el miedo y la angustia).
 • Es el umbral de entrada en la vida adulta y un momento privilegiado de la eclosión de las neurosis.
 • Es un momento crucial del despertar de las psicosis.

 

Nuestra actualidad está determinada por la ciencia, el discurso capitalista y la tecnología. Ya desde el nacimiento se utilizan las nuevas tecnologías, la constitución de la identidad de los jóvenes pasa por la red. El conflicto surge cuando se da un desajuste entre la “madurez” del adolescente y la información que consume.

Internet es un acelerador-potenciador de peculiaridades, tanto las positivas como las negativas. Vivimos una paradoja en la que jóvenes que dominan la tecnología son personas infantilizadas y poco maduras. Los hijos saben más que los padres, por lo que a los padres se les hace muy difícil de gestionar.

Me he permitido, pues, diferenciar tres grandes momentos de riesgo consecuencia de los cambios introducidos por el acceso a Internet en nuestros adolescentes:

 • La sexualidad. El acceso a la información ,cómo son introducidos a la sexualidad i como se representa el sexo.
 • Las Redes Sociales( Facebook, twitter, instagram…).
 • Otros servicios (juegos en red, correo electrónico, audio, música, videojuegos…).

 

Sexualidad

Internet ha tenido un papel clave en el cambio de cómo son introducidos en la sexualidad, el acceso a la información y como se representa el sexo. La tarea compleja para la sexuación consiste en:

 • La relación con la propia corporalidad, el surgimiento de la genitalidad y del deseo sexual.
 • Asumir una identidad de género.
 • La relación con el otro o el mismo sexo y la elección o hallazgo del objeto de amor.

Las vivencias sexuales en la adolescencia han cambiado mucho en los últimos años. La edad de la primera relación sexual ha caído significativamente y el orden en el avance hacia la relación sexual también ha cambiado. Actualmente la información y la experiencia se inicia mediante exploraciones en internet antes que en vivencias interpersonales . Las búsquedas en Geoogle producen representaciones gráficas y los chats ofrecen las vivencias de desconocidos.

Parece que a los adolescentes les preocupa y ocupa mucho el prepararse técnicamente. Todos los que tienen móviles ya tienen acceso a esta información. Tener acceso a edades tempranas a algunos contenidos puede provocar disfunciones en el buen desarrollo de la sexualidad. Actualmente es ya un motivo de consulta en el que la angustia y el sufrimiento tanto de los padres como de los niños es enorme.

Sólo buscando en Google ya pueden aparecer imágenes que provocan “emoción-shock” en donde no se metaboliza el sentimiento (emoción del orden del exhibicionismo). Frente a lo deseable, la emoción-contemplación que se puede transformar en sentimiento. Ante las dificultades en las relaciones íntimas donde se hace difícil un trabajo de sensibilidad aparece el refugio en la excitabilidad.

No es tarea nada fácil para los padres una educación en la sexualidad, sensualidad y afectividad a la vez que establecer un control parental del acceso a internet.

 

 

Las Redes Sociales

Las Redes Sociales (Facebook, twitter, instagram…. ) y otros servicios como los juegos en red, nos acercan a tres tipos de actitudes y/o conductas que nos pueden llevar a un padecimiento psíquico :

 • Una obsesión por el consumo de entretenimiento
 • La tendencia hacia un aislamiento ( individualismo mal entendido )
 • La producción de realidades verdadero-falso. El deseo de ser otra persona o tener otra vida nos puede llevar a construir una vida paralela.

El niño necesita sentirse aceptado y querido por el otro, cuando nacemos es el núcleo familiar, y vamos ampliando, la familia extensa, los amigos… Es en el acercamiento a la adolescencia cuando las redes sociales van a permitir al niño inscribirse en el lazo social. También van a necesitar sentirse queridos y aceptados a través de la red. En esta búsqueda de la aceptación del otro, y como hemos explicado anteriormente, la necesidad del adolescente de descubrir, experimentar y transgredir sitúa al niño en posición de riesgo.

3 puntos a supervisar para los padres:

 1. ¿Qué cuelgan en internet? Hemos de estar atentos a lo que actualmente llamamos “extimidad” (exteriorización de la intimidad). ¿Hasta donde llega el niño buscando likes? Los propios amigos pueden poner límites fácilmente, validar o no algo que el otro expone, para bien o para mal.
 2. ¿Para quien lo cuelgan? Es otro momento de riesgo, la interactividad. El tener contacto con otros internautas sin poder saber quién realmente está detrás de esa identidad.
 3. ¿Cuánto tiempo dedican a ello? Se convierte también en un entretenimiento que hay que poder controlar respecto al tiempo dedicado.

 

Otros servicios (audio, música, videojuegos, email…)

 Són los entretenimientos por excelencia. Han propiciado la comunicación y que la cultura llegue a todos los rincones del mundo. Vemos poblaciones de todo el mundo, incluso con pocos recursos, que tienen acceso a internet, ¡qué revolución!

Esto es fantástico pero también tiene otra mirada: actualmente existe una obsesión por generar entretenimiento. Algo nos dice de nuestra sociedad.

Las técnicas más avanzadas, como el neuromarketing, están también al servicio de seducir a nuestros niños/adolescentes y atraparlos en sus juegos.

 • Estos juegos pueden desarrollar capacidades pero también obsesionar y crear dependencias.
 • Hay facilidad para generar identidades falsas y paralelas. El riesgo no está únicamente en la persona con la que interactúan sino también en ellos mismos.
 • Son frecuentes los juegos en que se trata de crear una identidad falsa, con amigos, trabajo, etc.  Estos juegos pueden generar en los niños/adolescentes dificultad en diferenciar el mundo virtual del real.

Las circunstancias socio-económicas actuales lo están favoreciendo. Entre otras cosas el ideal de autonomía para los jóvenes se encuentra contradicho por la realidad (les resulta muy difícil encontrar trabajo). Los niños no quieren crecer, ser adulto es un lugar para el padecimiento psíquico. Esto puede llevar a un aislamiento y refugio en la red, como sucede con los Hikokimori, o la aparición de personalidades paralelas. En la consulta hace tiempo que aparecen demandas de este tipo de niños y jóvenes.

Los juegos en red pueden facilitar amistades pero la gran mayoría de las veces no se pasan a la realidad. Es frecuente contactar con personas de otros países con lo que para poder jugar con ellos empiezan a coger hábitos inadecuados respecto a los horarios, muy interferidores de su cotidianidad, como conectarse en la madrugada por lo que al día siguiente no pueden cumplir con sus responsabilidades.

Los padres deberían supervisar a qué dedican su tiempo, con quien lo comparten y qué tipos de juegos les gustan. La mejor receta: interesarse por lo que a ellos les interesa.

 

Artículo por Carme Guillén

Psicologia i teatre: “Una giornata particolare” dirigida per Oriol Broggi

una giornata

Aprofitant la programació a la Biblioteca de Catalunya de “Una giornata  particolare” ens hem plantejat visionar primer la pel·lícula original dirigida per Ettore Scola i magistralment interpretada per Sophia Loren i Marcello Mastroianni, fer-ne una ressenya i convidar a tothom a veure l’adaptació dirigida per Oriol Broggi interpretada per Clara Segura i Pablo Derqui  de manera exquisida. Us recomanem seure a prop de l’escenari!

A la pel·lícula crida l’atenció la violència psíquica present des  del començament, amb la pressió propagandística i la por en l’ambient: el relat autèntic del desfilar dels soldats de fons, el menyspreu del marit cap a l’Antonietta, el control de la portera respecte la moral en l’àmbit sexual i els valors (com comenta, no importa que un home sigui bo o dolent, el que importa és que sigui fidel al partit, compromès amb el règim feixista).

En aquest ambient es fa impossible la individuació personal en front del domini psicològic de les masses pel feixisme.

En l’obra d’en Broggi la Antonietta, en Gabrielle i la portera tenen tot el protagonisme i tota la força. En aquest ambient d’ofec és tant important el que es diu com el que no es diu. Els silencis es converteixen en un gran llenguatge en mans de la Sophia Loren i la Clara Segura, d’en Marcello Mastroianni i en Pablo Derqui.

L’ Antonietta ens mostra l’anul·lació i humiliació com a persona i com a dona. Com engolida pel feixisme no es pot plantejar cap reflexió sobre què és ser una dona i què és ser un home. Ja li diu el partit : La dona sotmesa, amant i mare  i l’home marit, pare i soldat. En Gabriele ens mostra la desesperació, l’angoixa i la por de la seva condició homosexual que el portarà a l’exili, un camp de concentració i probablement a la mort. Només la Rosmunda ( l’ocell mascota de la família) quan s’escapa de la gàbia dona peu a la petita brisa de cerca de llibertat.

Veiem com troben un moment d’alliberació personal aquests dos personatges. En Gabriele podent cridar en veu alta, fins i tot agressivament la seva condició d’homosexual que havia negat i intentat tapar. La Antonietta ho culmina tenint relacions sexuals , unes relacions que res tenen a veure amb el sotmetiment sinó mes aviat el contrari.

Finalment tot continua en una resignació cap a l’anul·lació i la mort.

Escrit per Carme Guillén

Los nativos digitales: imperio de sensorialidad que se perpetúa

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos aportan un enriquecimiento personal en algunos aspectos, por ejemplo facilitando el acceso a la información y permitiendo la comunicación con personas queridas que están a gran distancia. Aun así, también pueden poner en riesgo a las personas en edades más vulnerables: los niños y los adolescentes. Hoy vamos a hablar de los primeros por considerarlos los más olvidados, de cómo en función del uso, un dispositivo (móvil, tablet, ordenador, videoconsola…) puede convertirse en una herramienta positiva o negativa en la constitución del sujeto.

Padre e hijo tablet

 

En este artículo no nos centraremos en las posibilidades concretas que ofrece internet, cómo las redes sociales o los videojuegos online, ya que lo haremos en el artículo posterior dedicado a los adolescentes, que son sus principales usuarios. Aun así, cabe señalar que la edad en que nuestros niños acceden a estos servicios va avanzando continuamente.

También comentar que cuando hablemos de la madre y/o el padre nos estaremos refiriendo a las funciones maternas y/o paternas, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares. Cuando hablemos del pecho, nos referiremos al pecho y/o biberón.

Parafraseando mi colega y maestro Ricard Mil·lieri, actualmente en nuestra sociedad los bebés pasan del “pezón al botón”. Y es que, ¿cómo se realiza el destete? Cuando nace un niño parece que tengamos prisa para que aprenda a manejar un mando, una tablet, un móvil, y sus botones. El niño prueba con su natural curiosidad, y a través de ensayo y error, aprende. ¡Qué contentos estamos! ¡Qué contento se pone él por nuestro “estar contentos con él”! Esto es saludable, estructurante y motivador. Pero la situación puede tener otro acontecer.

Actualmente parece que a los padres les cuesta mucho sostener la angustia de sus hijos. Quizá tenga que ver que desde la OMS, ya en 1948, equiparaba en su definición la salud a la felicidad. ¡Todos debemos ser felices para estar sanos! Y sino es así surge la culpa asociada a no poder gozar del placer ideal. Los padres se sienten totalmente responsables de la felicidad de sus hijos. ¿Soy buen padre si dejo que mi hijo se angustie? No poder sostener la angustia de los hijos si no se les da todo lo que piden y ser incapaces de consolarlos, hace que estos mismos padres tengan conductas y actitudes de abandono hacia sus hijos: ¿O no es abandonarles si les damos todo lo que piden aunque no sea lo mejor para su desarrollo?

Como apunta Melanie Klein, cuando nace el niño se siente con-fundido con la madre. Es la madre quien debe dar un espacio donde puedan tener lugar las representaciones mentales. Acorde con las ideas de Donald Winnicott, la Madre en principio debe ilusionar al bebé para irlo desilusionando luego gradualmente. Esto le permite al niño ir entrando en contacto con la realidad y con la subjetividad, donde puede desarrollar las primeras estructuras mentales necesarias. La madre ofrece o no-ofrece el pecho y en esta dinámica del no-todo, de la falta, nos vamos constituyendo y estructurando como personas.

En esta primera fase de desprotección del bebé pueden aparecer conductas de los padres o personas responsables que no favorezcan la creación de este espacio intermedio y transicional, de representaciones simbólicas y de diferenciación. Si el niño siente que lo puede todo, no va a poder diferenciar el deseo de realidad. El niño queda desprotegido.

Es frecuente observar cómo ante la demanda de los niños de atención y dedicación afectiva se les ofrece un “algo sustitutorio” que en el caso que nos ocupa va desde la televisión (en bebés) hasta varios dispositivos (tablet, móvil, videoconsola, etc.) cuando ya pueden sostenerlos – pantallas.

Sin darnos cuenta, ya en la sillita del coche les facilitamos que se distraigan con los dispositivos (¿distraerlos de qué? ¿De un sufrimiento normal?). Obturamos que el niño tenga sus propias experiencias sensoriales que, sin distracciones, irían acompañadas por la formación de pensamientos o fantasías que llegan a adquirir una importancia vital para el bebé en el momento de disponerse a dormir y que es una defensa contra la ansiedad.

En este contexto el imperio de la sensorialidad se perpetúa, obturando el proceso tan necesario de las representaciones simbólicas y las vinculaciones afectivas, y colocando al niño en una posición de pasividad.

La pasividad es un síntoma que implica la renuncia a situarse como sujeto pensante, y esto posteriormente se reflejará en el aprendizaje. Existe una relación entre el conocer y el mirar. El mirar es la base somática del aprender. En un continuo del mostrar, tenemos el exhibir del enseñante en un extremo, que conlleva evitar mirar (encandilarse) del aprendiente.

Ante una pantalla el bebé queda hipnotizado, encandilado por lo que no aprende nada, ya que sólo queda atrapado en lo sensorial. Cuando este bebé crece y ya es un niño, sigue necesitando de la interacción afectiva de los padres para un buen desarrollo. A veces se les deja largos ratos solos con dispositivos móviles, empezando ya en ese momento a inducirlos a unas conductas de aislamiento y soledad en desconexión con los valores y afectos. Esto es de suma importancia porque determinará la relación de esta persona-niño con las TIC.

Los padres deben interesarse por lo que hace el niño, aprender lo que le gusta a su hijo, acompañarlo y orientarlo en este recorrido. Introducir valores y afectos.

Las personas necesitamos del anclaje simbólico del amor del otro, que se transmite también acompañando, compartiendo y orientando mientras nos divertimos con nuestros hijos a través de las TIC.

Hay que ayudar al niño a pasar de un deseo del impulso-compulsión a un deseo de la falta, aunque resulte difícil en la sociedad actual en que nos aboca a consumir constantemente y a hacerlo aquí y ahora.

También es importante respetar las diferentes etapas evolutivas de los niños, por eso hay que estar atentos a los contactos cada vez más precoces de los niños con las TIC, porque sin un acompañamiento pueden darse desórdenes en la constitución del sujeto respecto a su identidad (pudiendo llegar a trastornos).

Cuando el niño escriba en google “culo”, “tetas” o “sexo”, tiene que estar preparado para las imágenes que verá, imágenes que debe poder articular con los valores y afectos.

Artículo por Carme Guillén

Psicologia i Teatre: ‘La Pols’ de Llàtzer Garcia a la Villarroel

la pols
L’art i l’expressió artística juguen un paper molt important en la vida de les persones. No només a causa del nostre plaer per l’estètica, sinó també d’una necessitat intrínseca de l’ésser humà molt arrelada a la nostra naturalesa.

Les arts escèniques com el teatre, la música o la dansa es basen en l’expressió artística in-situ per construir una comunicació especialment directa entre el creador i l’espectador. El públic és partícip d’una exhibició pública, però alhora molt íntima, dels racons més profunds de la persona i del personatge que sovint es fonen en un tot indivisible i ens situen davant de l’ànima humana convidant-nos a la reflexió.

Fa un parell de setmanes que vam anar a la Sala Flyhard a veure l’obra ‘La Pols’ de Llàtzer Garcia, representada per la companyia Arcàdia, que aquest dimecres s’estrena a la Villarroel. Ens va semblar una obra molt interessant, colpidora i amb una excel·lent interpretació, per això aprofitem per a fer-ne la nostra reflexió des del punt de vista de la psicoanàlisi. El text no conté detalls rellevants de la trama i en recomanem la lectura abans de veure l’obra, però si preferiu anar-hi totalment a cegues podeu llegir aquest comentari després.

La Pols ens parla…

De les relacions familiars. De quina manera això afecta i ens determina en la constitució com a subjectes. No sempre a tots de la mateixa manera.

De la veritat, de la veritat de cadascú, que tampoc és la mateixa.

De com n’és de difícil confrontar-la.  De com cadascú busca la seva manera de “suportar-la “ en la vida.

De la necessitat de posar-hi paraules “paraules clares “, “paraules en veu alta” com diu en Jacob; “com puc posar-hi paraules?”, ens diu la Ruth. Ells mai les han escoltat. Nosaltres com a psicoanalistes diem: paraules que ens alleugereixen, que ens ajuden a comprendre, potser paraules que curen…

Dels processos de dol.  “No és el pare, ni la mare, ni la família que  ens hagés agradat tenir”. De la pèrdua de la infantesa i del creixement personal que en la pols no segueix l’evolució esperada.

De l’inconscient. Tot comença amb un oblit i acaba amb un somni. “Per què no m’has dit que el papa s’ha mort? Has oblidat que el teu pare s’ha mort”. Jacob, sense el mecanisme de la repressió de filtre i amb dificultats en la simbolització, ens l’aboca massivament, fa el que no es pot fer, diu el que no es pot dir. Per això ens trasbalsa. També veiem com altres personatges ho afronten d’una manera més neuròtica.

De la herència dels conflictes d’anteriors generacions i de la dificultat de fugir de la repetició. De l’abandó, del rebuig, de les màscares que necessitem per viure.

Del lloc que ocupem en el món, un lloc que ens donen els pares. Nosaltres el podem  canviar?

 

En definitiva, els personatges es despullen davant nostre, cadascun amb un grau diferent de conflicte i de màscara, amb molta força i de manera magistral. Per acabar, us deixem amb una cita triada per l’autor, en Llàtzer Gracía:

“El terror més gran que pot patir un nen és no sentir-se estimat, i el rebuig constitueix per ell un veritable infern. Crec que tothom, d’una manera o d’una altra, ha experimentat aquesta sensació. I amb ella també ve la ira, i després de la ira el crim, sigui quin sigui, com a venjança per l’abandonament, i després del crim la culpa; aquesta és la història de la humanitat. Jo crec que si aquesta sensació d’abandonament pogués ser amputada, els homes no serien el que són.”

John Steinbeck a L’est de l’Edèn.

 

Escrit per Carme Guillén